Fitness voor verstandelijk gehandicapten

Fitness voor verstandelijk gehandicapten is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand

Fitness voor verstandelijk gehandicapten is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, met als doel deze mensen aan te zetten tot een sportieve enFitness voor verstandelijk gehandicapten is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, met als doel deze mensen aan te zetten tot een sportieve enactieve levensstijl. Daarnaast is bewegen van belang voor het behoud van zelfstandige activiteiten.
We werken samen met de stichting MEE te ‘s-Hertogenbosch en momenteel wordt er getraind op de dinsdagavond. 
Fitness voor verstandelijk gehandicapten wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 4 personen.


Afdrukken   E-mailadres