Onze prijzen

Onderstaande tarieven gelden in geval:

*   patiënten verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee Fysio Hintham geen contract heeft afgesloten

*   patiënten met een restitutiepolis 

*   patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie en derhalve dus de behandelingen zelf moeten betalen. 

Fysiotherapie:

Fysiotherapie: zitting fysiotherapie € 35,00

zitting fysiotherapie aan huis € 50,00

zitting fysiotherapie in instelling € 50,00

Screening € 15,50

éénmalig fysiotherapeutisch consult € 55,00

Telefonische zitting maximaal 10 minuten € 15,50

éénvoudig kort rapport fysiotherapie € 60,00

Meer gecompliceerd rapport fysiotherapie € 100,00

 

* Niet nagekomen afspraken of afspraken welke niet tijdig zijn afgezegd (tenminste 24 uur tevoren), worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Fitness maandprijzen

Fitness maandprijzen:In sommige gevallen wordt de fitness vergoed door de zorgverzekeraar.
Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u gebruik maken van maandabonnementen voor 1x of 2x per week variërend van € 27,00 tot € 65,00 per maand.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw fysiotherapeute.

* Niet nagekomen afspraken of afspraken welke niet tijdig zijn afgezegd (tenminste 24 uur tevoren), worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden Fysio Hintham

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als  patiënt/cliënt en de fysiotherapeute.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysio Hintham vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.